Software Defined Everything Research Group
Software Engineering Department

2020-2024 Fall

Undergraduate

Course Name
Ileri Web Programlama (Advanced Web Programming)
Servis Odaklı Mimari (Service Oriented Architecture)
Bilgisayar Ağları (Computer Networks)
Temel Bilgisayar Bilimleri (Introduction to Software Engineering)

Graduate

Course Name
Ileri Ağ Programlama (Advanced Network Programming)

2019-2024 Spring

Undergraduate

Course Name
Algoritma Analizi (Algorithm Design)
Kablosuz İletişim Ağları (Wireless Networks)
Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture)
Algoritma ve Programlama II (Algorithm and Programming II)
Mobil Uygulama Geliştirme (Mobile Application Programming)

Graduate

Course Name
Mobil Programlama (Mobile Application Programming)
Bilgisayar Ağları Başarım Analizi (Performans Analysis of Computer Networks)

2019-2020 Fall

Undergraduate

Course Name
Ileri Web Programlama (Advanced Web Programming)
Servis Odaklı Mimari (Service Oriented Architecture)